Refrán orensano
En abril, augas mil; todas caiben nun barril.

Imagen para compartir

En abril, augas mil; todas caiben nun barril.