Refrán orensano
Hoxe existe o vendaval porque vén de Portugal.

Imagen para compartir

Hoxe existe o vendaval porque vén de Portugal.