Refrán castellonense
Les xiques de Castellfort son moltes i valen poc, pa rostir una sardina t’ arrastren per tot lo foc.

Imagen para compartir

Les xiques de Castellfort son moltes i valen poc, pa rostir una sardina t’ arrastren per tot lo foc.