Refrán castellonense
Les xiques que mas m’ agraen son les del pla de Moró, les del mas de Correntillas y totes les del Frontó.

Imagen para compartir

Les xiques que mas m’ agraen son les del pla de Moró, les del mas de Correntillas y totes les del Frontó.