Refrán orensano
Se pica o aire de abaixo, vén a auga.

Imagen para compartir

Se pica o aire de abaixo, vén a auga.